Ostróda

Ulica Drwęcka w Ostróda noclegi to niewielka i dość krótka uliczka; oprócz swych dzisiejszych zalet (przy niej znajduje się zabytkowy budynek, gdzie obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące oraz zabytkowa wieża ciśnień) posiada także pewien epizod, który pamiętają tylko starsi mieszkańcy miasta. Jej aktualny odcinek od przejazdu do ul. Olsztyńskiej zwano ulicą Ostróda noclegi nad jeziorem Teatralną bądź Kinową, bowiem był …