Mazury

Mazury domki nad jeziorem (dawn. Mazowsze Północne, Mazowsze Pruskie, Mazury  Pruskie, niem. Masuren) – kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej.  Mazury teren zasiedlony w XIV-XVII w. przez osadników z Mazowsza. Określenie tych terenów przez Niemców Masurenland ( Mazury domki nad jeziorem) pojawiło się dopiero w XIX w. i miało na celu sztuczne wydzielenie protestanckich Mazurów jako …