GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Góry Świętokrzyskie noclegi leżą w centralnej części województwa świętokrzyskiego, to najstarsze obok Sudetów góry w Polsce. Najwyższe wzniesienie tych gór to Łysica mająca 612 m n.p.m. leżąca w paśmie Łysogór. Trzon Gór Świętokrzyskich stanowi tzw. pasmo główne, składające się z Pasma Jeleniowskiego, Łysogór i Pasma Masłowskiego. noclegi Góry Świętokrzyskie Łysogóry, w całości objęte ochroną w …