Historia Sandomierza

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Sandomierza pochodzą z neolitu. Przypuszcza się, że we wczesnym średniowieczu na sandomierskich wzgórzach Salve Regina lub Żmigród mogły być zlokalizowane ośrodki kultu pogańskiego. Od początków państwa polskiego Sandomierz należał do najważniejszych ośrodków władzy — w XII w. Gall Anonim w Kronice polskiejnazywa Kraków, Wrocław i Sędomirz (Sandomierz) „głównymi stolicami królestwa” (łac. sedes …